Πιστοποιήσεις & βραβεία της DXN

ISO 14001 :
Το 2000, η φάρμα με Γανόδερμα της DXN, τιμήθηκε με το ISO 14001, το διεθνές πρότυπο για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, επιβεβαιώνοντας την αφοσίωση της DXN στην προστασία του περιβάλλοντος.
Αυτό το πιστοποιητικό, το οποίο απονεμήθηκε από την Διασφάλισης Ποιότητας των Lloyd’s αποδεικνύει εμπράκτως την αποτελεσματικότητά της στη διαχείριση της παραγωγής της σε σχέση με τη διατήρηση και την προστασία του περιβάλλοντος

Εταιρεία DXN Πιστοποιήσεις

Εταιρεία DXN Πιστοποιήσεις

ISO 9001 :
Το 1999, η DXN Φαρμακευτική αναγνωρίζεται για τη συμμόρφωσή της και τις συστηματικές, καλά τεκμηριωμένες διαδικασίες στο σύνολο της παραγωγής, της εγκατάστασης και της εξυπηρέτησης

Therapeutic Goods Administration (TGA) :
Το 1999 λαμβάνεται έγκριση από το TGA του Υπουργείο Υγείας της Αυστραλίας, με διεθνή φήμη στην επιθεώρηση των νέων φαρμάκων, πιστοποιεί τα προϊόντα της DXN ως υψηλής ποιότητας, ασφαλή και αποτελεσματικά σύμφωνα με τα έγκυρα διεθνή πρότυπα.

HACCP:
Πιστοποιητικό από το Υπουργείο Υγείας Μαλαισίας για την εκπλήρωσή των όρων και των προϋποθέσεων για την εφαρμογή συστήματος HACCP (Ανάλυση κινδύνων και κρίσιμων σημείων ελέγχων)

Malaysian Organic Scheme :
Το 2007, απονεμήθηκε στη φάρμα της DXN Φαρμακευτικής το πιστοποιητικό «Malaysian Organic Scheme» από το Υπουργείο Γεωργίας της Μαλαισίας, το οποίο πληροί τις διεθνείς προδιαγραφές πιστοποιημένης βιολογικής Φάρμας κατά MS 1529:2001.
Επίσης, η διαδικασία πιστοποίησης για την Ευρώπη και την Αμερική ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 2019 για το γανόδερμα και το κόρντισεπς.
Αριθμός Πιστοποιητικού για την Ευρώπη: C853222EU-01.2019
Αριθμός Πιστοποιητικού για την Αμερική: C853222NOP-01.2019

Good Manufacturing Practice (GMP):
Η DXN Φαρμακευτική, αναγνωρίζεται από την Εθνική Φαρμακευτική Υπηρεσία Ελέγχου του Υπουργείου Υγείας Μαλαισίας, για τη συμμόρφωσή της με τους κανονισμούς της Ορθής Παρασκευαστικής Πρακτικής.

Ε.Ο.Φ. :
Όλα τα φαρμακευτικά μανιτάρια της DXN  έχουν τον δικό τους Αρ. Πρωτ. Γνωστοποίησης από τον Ελληνικό Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων

H DXN έχει γραφεία σε περισσότερες από 40 χώρες και στις 5 ηπείρους.