ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑ BOWEN THERAPY

Στα πλαίσια της ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ BOWEN THERAPY, το σωματείο Bowtech Ελλάδας διοργανώνει δωρεάν ομιλίες και συνεδρίες σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας μεταξύ 23 – 29/4/20