Τα τελευταία 15 χρόνια, έχει προκύψει ένας αυξανόμενος όγκος ερευνών που δείχνουν τα οφέλη του βελονισμού με εξωσωματική γονιμοποίηση